Ben kimim?

lifesucks

Bugün artık en sevdiğim ve yaşamım boyunca taşımak istediğim kimliğime kavuştum: Ben bir yazarım. Hep Sondan Başlar (İletişim Yayınları Eylül 2019, 2. Baskı Ocak 2020, 3. Baskı Nisan 2022) adlı romanın yazarıyım.

Bunun hikâyesini şurada detaylarıyla anlattım: https://tacliyazicioglu.com/2019/09/02/ben-bir-roman-yazdim/

Daha önce de bu blogda kimliğimi biraz daha uzun anlattığım olmuştu: https://tacliyazicioglu.com/2016/05/29/kimliginizi-gorebilir-miyim-lutfen/

Anı-öykülerim de yayımlandı, Enişte Risalesi (İletişim Yayınları, 2019) ve Adana’ya Kar Yağmış (İletişim Yayınları, 2005).,

Ben bir taraftan da bir sosyal bilimciyim. Çok isteyip de roman yazacak cesareti toplayana kadar daha çok İngilizce yazmak zorunda kaldım. Bugün bu bilgilerimi Birikim ve K24 gibi dergilerde ve kitap yazarak devam ettiriyorum. Yazılarımın ve araştırmalarım piyasaların nasıl oluştuğu, öznelerin ve nesnelerin nasıl değer kazandığı gibi maddi kültürü araştıran konular üzerinedir; özellikle de karşı hareketler ve müzik bağlamları eksenlerinde yoğunlaşır. Bunları bilimsel olarak etnografik yöntemlerle araştırdım. Sanat ve toplum ilişkisi gibi başka konularda da yazarım. Birikim Dergisi’nde yayımlanan yazılarım şurada: https://www.birikimdergisi.com/kisi/7646/tacli-yazicioglu#.XYC5qZMzaRs . K24 şurada: https://t24.com.tr/k24/yazarlar/tacli-yazicioglu

Okurlar hep merak ederler nereden mezun olmuş, neler yapmış: Doktoramı Manchester Üniversitesi, İnsan Bilimleri Fakültesi’nden kazandığım bursla tüketim davranışları ve kültürü üzerine yaptım. Doçentliğimi aynı alanlardaki çalışmalarımla aldım. Bilkent Üniversitesi’nden bilgisayar ve enformatik mühendisliği ve işletme yüksek lisans derecelerim var. Yedi yılımı geçirdiğim Adana Anadolu Lisesi’ni ve ikisi de hukukçu anne ve babamı burada anmamak olmaz. Hem üniversite hem de master sırasında Sanat Tarihini yan dal olarak okudum. Doktora öncesinde bazı uluslararası şirketlerde çalıştım. Ancak akademik ve yazmaya ağırlık vereceğim bir yaşam benim için en doğrusuydu. Doktora sonrasında da Kanada’da Guelph Üniversitesinde ve başta Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü olmak üzere Sabancı Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nin İşletme Bölümlerinde hem lisans hem de yüksek lisans seviyesinde ders verdim. Arada Guatemala’da yaşadım, Mayaları hep merak ederdim. İngiltere ve Kanada’da da yaşadım ama yurtdışında yaşamaktan çok hoşlanmadım. Kızım Şirin’le yaşadığım kent İstanbul’u ve doğum yerim Adana’yı nereye gitsem özlerim.

Küreselleşmeyi, ortaya çıkardığı piyasaları ve tüketici kültürünü birebir yaşadığım için yaptığım etnografik çalışmaların çoğu kendi deneyimlerimden yola çıkmıştır. Rock müziğin, bir meta olarak, küreselleşmesi ve yerelleşmesi, rock festivallerinin piyasa ile ideolojik etkileşimleri ve karşı hareketler, toplumsal hareketler, aktivizm, marka(laşma) karşıtlığı ve internet üzerinden yarattığı tüketim grupları, Coca-Cola’nın küresel marka kültürü araştırmaları verebileceğim örneklerden bazılarıdır. Bunların hepsi akademik araştırmalardır. Marka karşıtlığı araştırması Boğaziçi Üniversitesi, rock festivalleri ve aktivizm araştırması da Texas Üniversitesi tarafından desteklenmiştir.

Bu arada bol bol fotoğraf çekerim. Fotoğraf çekme de hem araştırmalarımın hem de tüm yazı denemelerimin bir parçası; bazense amacı. Bunu yine https://tacliyazicioglu.com/2016/05/29/kimliginizi-gorebilir-miyim-lutfen/ blog yazımda uzun uzun anlatmıştım. Fotoğraflarımın bir kısmı tacli@instagram’da.